No s ha iniciat sessió


Preguntes frequentsQuan es posen a la vende els bitllets de la grossa de cap d'any?

Els bitllets del sorteig del 2014 ja estan a la venda de forma tradicional, normalment al mens de juny ja es posa a la venda.


Es poden reservar numeros concrets?

Ho podem intentar sempre que ja no estiguis agafats per d'altres persones, pero sempre per encarreg i amb pagamant per adelantat


Quants numeros tenen les series?

Les series tenen 100 bitllets de 5€


Quin import màxim hi ha del mateix numero?

El import màxim del mateix numero es de 500€


Quin es el preu del bitllet?

El preu per bitllet es de 5€


Quin dia es realitza el sorteig?

El dia del sorteig es el 31 de Desembre


Que en fa la generalitat de Cataluya dels beneficis del sorteig?

Els beneficis es destinen a programes de ajuda social


Com funciona el sorteig?

Dins un bombo que disposa de cinc divisions, s'introdueixen 50 boles, 10 a cada divisió, numerades del 0 al 9.
S'extreuen, a l'atzar, cinc boles del bombo, una de cada divisió, que apareixen ordenades de dreta a esquerra, i formen el número guanyador.

El procés es repetirà cinc vegades:

Amb la primera extracció, s'obtindrà el número guanyador de la categoria del cinqué premi.
Amb la segona extracció, s'obtindrà el número guanyador de la categoria del quart premi.
Amb la tercera extracció, s'obtindrà el número guanyador de la categoria del tercer premi.
Amb la quarta extracció, s'obtindrà el número guanyador de la categoria del segon premi.
Amb la cinquena extracció, s'obtindrà el número guanyador de la categoria del primer premi.


En el cas que en qualsevol de les extraccions un número coincideixi amb un altre extret anteriorment, s'adjudicarà a aquest el premi major i es realitzarà una nova extracció per determinar el número guanyador del premi inferior.


Els sortejos, els duu a terme el personal de Sortejos de l'Entitat i serà auditat per una empresa externa.


Quins son els premis?


CATEGORIA DEL PRIMER PREMI
Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per euro jugat Premi per bitllet
XXXXX 20.000 € 100.000 €
Anterior 500 € 2.500 €
Posterior 500 € 2.500 €
0XXXX 400 € 2.000 €
00XXX 50 € 250 €
CENTENES 5 € 25 €
000XX 5 € 25 €
0000X 1 € 5 €


CATEGORIA DEL SEGON PREMI
Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per euro jugat Premi per bitllet
XXXXX 6.500 € 32.500 €
Anterior 200 € 1.000 €
Posterior 200 € 1.000 €
0XXXX 200 € 1.000 €
00XXX 20 € 100 €
CENTENES 5 € 25 €
000XX 3 € 15 €

CATEGORIA DEL TERCER PREMI
Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per euro jugat Premi per bitllet
XXXXX 3.000 € 15.000 €
Anterior 100 € 500 €
Posterior 100 € 500 €
0XXXX 100 € 500 €
00XXX 10 € 50 €
CENTENES 5 € 25 €
000XX 2 € 10 €

CATEGORIA DEL QUART PREMI
Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per euro jugat Premi per bitllet
XXXXX 1.000 € 5.000 €
Anterior 50 € 250 €
Posterior 50 € 250 €
0XXXX 50 € 250 €
00XXX 5 € 25 €
CENTENES 5 € 25 €
000XX 1 €

5 €


CATEGORIA DEL CINQUÈ PREMI
Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per euro jugat Premi per bitllet
XXXXX 500 € 2.500 €
Anterior 20 € 100 €
Posterior 20 € 100 €
0XXXX 20 € 100 €
00XXX 5 € 25 €
CENTENES 5 € 25 €
000XX 1 € 5 €